SLOW ACTION (BEN RIVERS /2010/UK) ยูโทเปียชำรุด

i’d like to called this film ‘ Damaged Utopia’

the second part of the film thrills me to the bone , to se a picture like ethnographic films and narration like Sci-fi Novel .The comparison of the picture i’ve seen and the storytelling give me to extremely different feelings .In one point it’s like the narration oppressed the picture by transfer the poverty real life into a joke of luxury state ,but in another point it striking me about the definition of Utopia .The little island that cut out from the rest and you cannot use your own ruler , ‘Your World Ruler’ to measure the vision you’ve seen and jusdge them . It’s makes me so highhhh with this idea.

แม้จะฟังรู้เรื่องแค่บางส่วน แต่ส่วนที่ฟังรู้เรื่อง และภาพที่ได้จ้องมองทำให้กำซาบซึ้งอย่างรุนแรงเยี่ยงความรู้สึกเดียวกันกับตอนได้ดู San Soleil

ฺBen Rivers พาเราท่องไปในเกาะแก่งสี่แห่งซึ่งอันที่จริงอยู่บนโลก แต่ถูกบรรยายด้วยวิธีการอื่นที่ไม่บอกตำแหน่งเชือ่มโยงเกี่ยวกับโลก เกาะแห่งที่หนึ่งคือทัศนียภาพโพ้นไกลปมายเลขสิบเอ็ด ซึ่งมีควันพวยพ่งจาดพื้นดิน โตรกหินลำารลึกลับ ท้องฟ้าอากาศและสี่เหลี่ยมทรงประหลาดลอยเหนือฟากฟ้า เกาะแห่งที่สองเป็นภาพเชิงสารคดีมานุษยวิทยาติดตามชาวป่า หรืออาจจะชาวบ้านบนเกาะแก่งห่าวไกลที่มีลักษณะเหมือนสลัม เกาะแก่งที่สามเป็นเพียงอาคารรกร้างว่างเปล่าของสถานที่ซึงเคยเป็นเหมือง ตึกแถวทรงประหลาดราวกับเขื่อนกั้นน้ำทะเล โดดเดี่ยวอยุ่ในการหลุดเลือนเลื่อนสลาย เกาะแห่งสุดท้ายสาบสูญห่างไกลมีชาวป่าอาศัย ชาวป่าอุปโลกน์สวมหน้ากากเก๋เดินไปเดินมาเยี่ยงศิลปินปลอมเป็นชาวป่า อาศัยอบ่างชาวป่า และเกาะทั้งสี่คือภาพแทนของยุโทเปีย ซึ่งไม่อยู่ในอนาคต ไม่อยู่ในปัจจุบัน แต่อยู่ในอดีต ไม่ใช่อีดตของยุคทอง แต่เป็นอดีตในมโนเลือนรางของเราเอง

แลเกาะแก่งทั้งสี่ทดแทนความหมายของการเป้นยูโทเปีย ดินแดนอุดมคตินิจนิรันดร์ ภาพสี่แบบตั้งแต่ภาพนิ่งทัศนียภาพ ภาพแบบสารคดีมานุษยวิทยา ภาพถ่ายสิ่งปลูกสร้างรกร้างผุพังไปจนถึงภาพอุปโลกน์เยี่ยหนังทดลอง เป็นดังสี่เกาะแก่งที่ตัดขาดทั้งจากโลกภายนอกและจากกันและกัน การบรรยายเกาะทั่งสี่ไม่ยืนอยู่บนพทื้นฐานเชื่อมโยงกับโลกนี้ทั้งภุมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ หนังโยนคำถามสำคัญว่าเราจะอธิบายสิ่วที่เราไม่รู้จักได้อย่างไร สิ่งที่ไม่ได้มีอยู่บนโลกนี้ สิ่งที่ไม่สามารถเทียบเคียงได้อย่างต้องตรง เมื่อเราเริ่มอธิบายเราได้เอาสายตาที่เรามองโลกเข้าไปคว้าจับสรรพสิ่งเพื่ออธิบาย ถึที่สุดมันถูกทำให้เป้นแบบจำลองของโลก ของสิ่งที่มีในโลกทั้งที่มันไม่ได้เป็นเช่นนั้นมาแต่เริ่มแรก คำบรรยายในหนังจึงพยายามหลบเลี่ยงความเปรียบที่เชื่อมกลบัไปหาโลก ไม่มีตำแหน่งแห่งที่ มีแต่ชื่อประหลาด ภาพบังเกิดความหมายใหม่

ถึงที่สุดยุโทเปียจึงเป็นเพียงเกาะแก่งที่ตัดขาดจากโลก ในที่นี้ภาพของเกาะแห่งที่สองสะเทือนใจผู้ขียนมากที่สุดในแง่ที่ว่ามันฉายภาพความยากจนของชาวบ้านริมทะลเ ที่ชายหาดคือกองขยะขนาดยักษ์ หากมันถูกบรรยาใหม่อย่างหมดจดงดงามในความหรูหราของพลาสติกหลากสีสั้น ซากรถกลายเป็น สถาปัตยกรรมรูปปั้น และชาวเมืองสลัม มีคงามสุขในอากาศร้อนแล้ง ในทางหนึ่งมันคือการเหยีดยผู้คนโดยการอธิบายเขาด้วยคำตรงข้ามที่ชวนหัวน่าขัน แต่ในอีกทางหนึ่งมันกลับสันสะเทือนผู้เขียนอย่างยิ่งเมื่อหนังบรรยาว่า เพราะแกาะแห่งนี้คือยูโทเปีย มันจึงหัว่นไหวมากๆ เพราะมันต้องตัดขาดจาดกสิ่งอื่น และความเปลี่ยนแปลงจะทำลายลง (ต่อมาหนังสวยงามมากด้วยการบอกว่าความเปลี่ยนแปลงคือยูโทเปีย)

ถึงที่สุดการที่เราหัวเราะหรือู้สึกรุนแรงกับคำบรรยาตรงข้ามภาพเป็นเพราะเรามองด้วยสายตาของโลกข้างนอก เราไม่อาจบอกได้ว่านี่คือภาพข้นแค้นโดยไม่เาอประสปการณืของเราไปตัดสิน เเปรียเทียบกับโลกที่เราอยุ่ กล่าวถึงที่สุดถ้ามองด้วยสายตาของคนที่ไม่รู้จักความลำเค็ย นี่จะไม่ใช่้ความลำเค็ญใช่แล้วมันเป็นยูโทเปียได้เช่นกัน

ในเกาะที่เป็นเพียงซา่กตึกร้างยุโทเปียจึงหลายเป็นความเปลี่ยนแปลง ความเปลี่ยนแปลงไม่จบสิ้นกัดกินกร่อนสลายคือดินแดนอุดมคติที่แท้จริง

เสียดายที่ผู้เขียนฟังไม่รู้เรื่องทั้งหมด เลยมาสามารถอธิบายได้มากไปกว่านี้ แต่นี่คือหนังที่ทรงพลังทั้งภาพและเสียงเล่าอย่างน่าทึ่งที่สุด

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s