THE FOURTH KIND ( Olatunde Osunsanmi /2009/US)

THE FOURTH KIND ( Olatunde Osunsanmi /2009/US)

A+++++++++++++++++++++++++++++++++

one of my best this year !!!!!!!!!!

this film can be great example to deal with the problem of our decade – Reality , the power of camera , truth and fact , and most of them point us to the scientific concept which rule the world now

ประเด็นไม่ได้อยู่ที่การเลียนแบบความจริง อีกแล้ว หากคือการ ทำในสิ่งซึ่งก้ำกึ่งระหว่างความจริง และความลวง บอกกับผู้ชมตรงหน้า การระแวดระวัง ข้อเท็จจริง และ การระแวดระวังความจริงคือหัวใจของหนังเรื่องนี้ ดูแล้วบรรเจิดมากมาย

โดยส่วนตัวเรารู้สึกว่า THE FOURTH KIND ก้าล้ำหน้า PARANORMAL ไปก้าวนึงตรงที่ ในขณะที่ PARANORMAL เป็นการพยายามทำให้จริง แต่THE FOURTH KIND กลับแสดงให้เห็นความเป็นเรื่องเล่า ที่ปะทะกับความจริงแบบฉากต่อฉาก แล้วเราค่อยๆคิดว่าแต่ละฉากความ จริง ที่มันกุมอำนาจความจริง มันจริงหรือไม่จริง แล้วพอซ้อนกับพลอตหลัก (มนุษย์ต่างดาวมีจริง?) ,ันสวมทับกันพอดีเลย ชอบมากกกกกกกกกกกกกกกก

Advertisements

One thought on “THE FOURTH KIND ( Olatunde Osunsanmi /2009/US)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s